Autogiro - lämna medgivande

LÄS MER

Här kan du lämna medgivande för betalning via Autogiro till Sjöbo kommuns bankgironummer 5462-4325, t ex barnomsorgsavgift och vård- och omsorgsavgift.

 

Autogiro för VA och renhållning

Du som vill betala fakturor för VA och renhållning via autogiro kontaktar istället Kundtjänst tekniska förvaltningen så skickar de en anmälningsblankett till dig med posten.