Orosanmälan barn och unga

LÄS MER

Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn som bor i Sjöbo kommun far illa bör göra en orosanmälan via denna e-tjänst.

 

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa.

 

Anmälningsskyldighet

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (till exempel förskola, skola, hälso- och sjukvård och tandvård) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.

 

Misstanke om att barn far illa - information på Sjöbo kommuns webbplats

Orosanmälan om barn som far illa - information på Socialstyrelsens webbplats