Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (51)

  För förtroendevalda (9)

  • Förtroendeuppdrag - lämna avsägelse

   Här kan du som förtroendevald avsäga dig från ett eller flera av dina förtroendeuppdrag.

  • Förtroendeuppdrag - nominera till vakant uppdrag

   Här kan du som gruppledare för politiskt parti lämna nominering till vakant förtroendeuppdrag.

  • Motion, interpellation eller fråga - lämna in

   Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Sjöbo kommun lämna in motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige.

  • Partistöd - redovisa

   Hämta blankett för redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport. Lämna blanketten till den som utses som särskild granskare och som ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur partistödet använts.

  • Resekostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning - begär ersättning

   Här kan du som förtroendevald med funktionsnedsättning hämta blankett för att begära ersättning för resekostnader

  Kommun och politik (9)

  Näringsliv och arbete (14)

  • Flaggplats -ansök

   Här kan du som företagare med fysisk verksamhet/butik inom Sjöbo kommun ansöka om att hyra en flaggplats vid någon av våra tre infarter till Sjöbo tätort.

  • Förvaltarfrihetsbevis

   Du som är folkbokförd i Sjöbo kommun beställer förvaltarfrihetsbevis hos Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd som är placerad i Tomelilla Kommun.

  • God man eller förvaltare - intresseanmälan

   Här finns information och blankett för dig som vill bli god man eller förvaltare.

  • Lediga lokaler

   Här finns information om lokaler att köpa eller hyra för dig som vill etablera dig i Sjöbo kommun.

  • Markanvisning - anmäl intresse

   Här kan du lämna intresse för kommunal markanvisning.

  • Serveringstillstånd - ansök

   Här kan du som söker serveringstillstånd hämta blanketter samt få mer information.

  • Tilläggsbelopp - ansök

   Här kan du söka tilläggsbelopp för extraordinärt stöd för barn och elever som är folkbokförda i Sjöbo kommun. 

  • Torghandel - ansök om plats

   Här kan du som vill sälja grönsaker, blommor eller andra varor på våra torg göra en ansökan.

  • Verksamhetsmark - anmäl intresse

   Här kan du anmäla intresse av att köpa kommunal verksamhetsmark för till exempel handel eller industri.

  • Verksamt

   På Verksamt.se finns information och tjänster för dig som driver eller ska starta företag.

  Omsorg och stöd (22)

  • Avgifter inom Vård och omsorg

   Här kan du hämta broschyr med information, förklaringar och räkneexempel om våra avgifter.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansök

   Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa ditt boende kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

  • Dödsboanmälan och bouppteckning

   På Skatteverkets webbplats kan ni som ingår i dödsboet och som ska göra bouppteckningen få mer information.

  • Familjehem - anmäl intresse

   Här kan du som är intresserad av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj för barn och ungdomar under kortare eller längre period anmäla ditt intresse.

  • Försörjningsstöd - ansök

   Här kan du ansöka om fortsatt försörjningsstöd. Du kan också söka på pappersblankett som du hämtar i kontaktcenter, Kommunhuset, Gamla torg 10, Sjöbo.

  • Föräldragrupp ABC - anmäl intresse

   Här kan du som har barn i åldern 3-5 år anmäla intresse om att delta i utbildningen "ABC - Alla Barn i Centrum".

  • Glädjespridare - anmäl intresse

   Här kan du hämta blankett för att anmäla intresse att bli Glädjespridare.

  • Glädjespridare - tystnadslöfte

   Här kan du hämta blankett för att lämna tystnadslöfte som Glädjespridare:

  • God man, förvaltare och förmyndare

   Här finns information och blanketter för dig om är god man, vill bli god man, behöver god man eller redan har god man.

  • Individuellt tillägg till förbehållsbelopp/nedsättning av avgift på grund av speciella skäl - ansök

   Här kan du hämta blankett för att ansöka om individuellt tillägg till förbehållsbelopp/nedsättning av avgift på grund av speciella skäl,

  • Jämkning vid dubbla boendekostnader för andra och tredje månaden - ansök

   Här kan du hämta blankett för att ansöka om jämkning av hyra för andra och tredje månaden vid dubbla boendekostnader.

  • Jämkning vid dubbla boendekostnader för första månaden - ansök

   Här kan du hämta blankett för att ansöka om jämkning av hyra för första månaden vid dubbla boendekostnader.

  • Kontaktperson LSS - anmäl intresse

   Är du intresserad av ett frivilliguppdrag som kontaktperson inom LSS? Fyll i e-tjänsten och skicka in så kontaktar vi dig.

  • Matsedlar - Vård och omsorg

   Lunchmatsedel för Vård och omsorg i Sjöbo kommun.

  • Parkeringstillstånd rörelsehindrad - ansök

   Här kan du hämta blankett för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

  • Stöd inom omsorgen, LSS och socialpsykiatrin - ansök

   Du som behöver stöd för att kunna leva ett gott liv kan ansöka om stöd, service och omsorg.

  • Synpunkter vård och omsorg

   Här kan du hämta blankett för att lämna synpunkter och hjälpa oss att bli bättre.

  • Välkomstguide till nyanländ - anmäl intresse

   Här kan du som vill bli välkomstguide till en nyanländ kommuninvånare anmäla ditt intresse.

  Trafik och gator (8)

  • Driftbidrag för enskilda vägar - ansök

   Här söker vägföreningar och vägsamfälligheter i Sjöbo kommun ekonomiskt bidrag för drift av enskilda vägar. Ansökan om bidrag görs senast den 31 mars varje år.

  • Felanmälan teknisk service

   Här kan du anmäla fel och lämna synpunkter som gäller kommunalt vatten och avlopp, kommunala gator, gång- och cykelvägar, parker och fritidsanläggningar.

  • Fordonsflytt - lämna begäran

   Här kan du lämna in en begäran om flytt av övergivet fordon.

    

    

  • Försköning och julgran i Sjöbo kommuns mindre orter och byar - sök bidrag

   Här kan byalag och föreningar söka bidrag för att försköna sin by. Ansökan om bidrag ska göras senast den 31 mars varje år.

  Uppleva och göra (13)

  Utbildning och barnomsorg (20)