Tillgänglighet Enkelt avhjälpta hinder - anmäl

LÄS MER

I appen "Sjöbo anmäl hinder" kan du anmäla enkelt avhjälpta hinder rörande tillgänglighet i Sjöbo kommun. Du kan även anmäla enkelt avhjälpta hinder via blankett som finns att hämta här.