Dödsboanmälan och bouppteckning

LÄS MER

På Skatteverkets webbplats kan ni som ingår i dödsboet och som ska göra bouppteckningen få mer information.

 

Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden i den kommun där den avlidne var folkbokförd.

 

Dödsboanmälan - information på Sjöbo kommuns webbplats