Förbränningsanläggning medelstor - registrera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna information till samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommun om medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471). 

Mer information

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar, se §18 Skyldigheten att informera tillsynsmyndigheten om en medelstor förbränningsanläggning.

Vägledning medelstora förbränningsanläggningar - Naturvårdsverket

Buller och luftkvalitet - Information på Sjöbo kommuns webbplats 

Inloggning med e-legitimation

Du som företräder företaget/föreningen identifierar dig på ett säkert sätt genom att logga in med din personliga e-legitimation, t ex BankID. Detta för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed också kontaktperson för företagets/föreningens ärende.

Du kan när som helst spara och välja att fortsätta att fylla i vid ett senare tillfälle. Då klickar du på "MINA SIDOR", loggar in och hittar ditt ärende under rubriken "Ej inskickade ärenden".

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter bör inte använda e-tjänster.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till miljo@sjobo.se

 

Såhär behandlar Sjöbo kommun dina personuppgifter

För att kunna handlägga och administrera ditt ärende behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

 

Mer information om hur Sjöbo kommun behandlar dina personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljo@sjobo.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@sjobo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa