Brandfarliga varor - sök tillstånd

LÄS MER

På Räddningstjänsten SÖRFs webbplats kan du hämta blanketter för att ansöka om tillstånd för brandfarliga varor.

 

Räddningstjänsten SÖRF ansvarar för tillståndshantering för brandfarliga varor i Sjöbo kommun. På deras webbplats finns mer information och där kan du även hämta blanketter för ansökan om olika tillstånd för brandfarliga varor.