Bekämpningsmedel dispens - ansök

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att ansöka om dispens från förbudet att använda bekämpningsmedel.

 

Kemisk bekämpning - Information på Sjöbo kommuns webbplats