Vatten- och avlopp kommunalt - anmäl anslutning

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att anmäla anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.

 

Innan installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i  byggnader eller inom tomter måste du anmäla detta till och få ett startbesked från 
Samhällsbyggnadsnämnden.
 

Anslutningsfrågor kommunalt vatten och avlopp - Information på Sjöbo kommuns webbplats