Stöd inom omsorgen, LSS och socialpsykiatrin - ansök

LÄS MER

Du som behöver stöd för att kunna leva ett gott liv kan ansöka om stöd, service och omsorg.

 

Du väljer själv om du vill använda e-tjänst eller vanlig blankett. Det finns två olika blanketter; en för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen och en för ansökan om LSS-insats.

Exempel på stöd som du kan ansöka om är:

  • ledsagning
  • kontaktperson
  • daglig verksamhet
  • hemtjänst
  • matdistribution
  • trygghetslarm
  • särskilt boende
  • korttidsvistelse/avlösarvistelse
  • eller någon annan insats som du är i behov av


Ansökningsprocess

Oavsett om du ansöker via e-tjänst, skriftligt eller muntligt, sker processen enligt följande:

Bokning av möte: En handläggare bokar en tid för möte med dig. Du får bestämma vilka som ska delta, exempelvis närstående. Handläggaren ställer frågor om ditt hälsotillstånd och ditt stödbehov för att kunna utreda detta.

Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt behov av stöd baserat på aktuell lagstiftning.

Beslut: Beslutet skickas skriftligt hem till dig.

 

Sök stöd inom vård och omsorg - Information på Sjöbo kommuns webbplats