Tillgänglighet, kommunala tillgänglighetsrådet - lämna in ärende

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att lämna in ärende till kommunala tillgänglighetsrådet.

 

Tillgänglighet och användbarhet - Information på Sjöbo kommuns webbplats