Avgifter inom Vård och omsorg

LÄS MER

Här kan du hämta broschyr med information, förklaringar och räkneexempel om våra avgifter.

 

I broschyren listas avgifterna för tjänster inom vård och omsorg, som exempelvis hemtjänst och boende.

 

Avgifter vård och omsorg - Information på Sjöbo kommuns webbplats