Partistöd - redovisa

LÄS MER

Hämta blankett för redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport. Lämna blanketten till den som utses som särskild granskare och som ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur partistödet använts.