Driftbidrag för enskilda vägar - ansök

LÄS MER

Här söker vägföreningar och vägsamfälligheter i Sjöbo kommun ekonomiskt bidrag för drift av enskilda vägar. Ansökan om bidrag görs senast den 31 mars varje år.

 

Ansökan om bidrag till enskilda vägar - Information på Sjöbo kommuns webbplats