Förvaltarfrihetsbevis

LÄS MER

Du som är folkbokförd i Sjöbo kommun beställer förvaltarfrihetsbevis hos Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd som är placerad i Tomelilla Kommun.

 

Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildar tillsammans Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Överförmyndarenheten finns på kommunhuset, Gustafs torg 16 i Tomelilla, och är gemensam för de fyra kommunerna.