Föräldraskapsbekräftelse

LÄS MER

Då ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra ska en föräldraskapsbekräftelse göras hos Skatteverket inom 14 dagar från barnets födelse.

 

Faderskap och föräldraskap -  information på Sjöbo kommuns webbplats