Bostadsanpassningsbidrag - ansök

LÄS MER

Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa ditt boende kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

 

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som du kan använda till anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

 

Bostadsanpassning - information på Sjöbo kommuns webbplats