Invasiva arter - rapportera till artdatabasen

LÄS MER

Här kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tas upp på EU:s lista samt även de fyra vanliga invasiva arter som inte är EU-listade; Blomsterlupin, Parkslide, Sjögull och Vresros.

 

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.