Folköl - anmäl/avanmäl försäljning eller servering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är behörig firmatecknare för företag/förening anmäla eller avanmäla försäljning och servering av folköl i Sjöbo kommun.

 

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun det sker i. Försäljning eller servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts. Då försäljning/servering av folköl upphör ska detta anmälas till kommunen. 

Mer information

Försäljning av folköl - information på Sjöbo kommuns webbplats

Alkohollagen (2010:1622) - Sveriges riksdag

Taxor och avgifter

Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn avseende folköl

Inloggning med e-legitimation 

Du som är behörig firmatecknare för företaget eller föreningen identifierar dig på ett säkert sätt genom att logga in med din personliga e-legitimation, t ex BankID. Detta för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed också kontaktperson för företagets/föreningens ärende.

Du kan när som helst spara och välja att fortsätta att fylla i vid ett senare tillfälle. Då klickar du på "MINA SIDOR", loggar in och hittar ditt ärende under rubriken "Ej inskickade ärenden".

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter bör inte använda e-tjänster.

 

Såhär behandlar Sjöbo kommun dina personuppgifter

För att kunna handlägga och administrera din anmälan behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

 

Mer information om hur Sjöbo kommun behandlar dina personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljo@sjobo.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@sjobo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Egenkontrollprogram ska bifogas anmälan som pdf eller jpg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa