Kontaktperson LSS - rapportera tid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är kontaktperson, ledsagare eller avlösare inom LSS tidrapportera dina utförda uppdrag.

 

Du kan fortlöpande fylla i tidrapporteringen och klicka på "Spara" för att fortsätta vid ett senare tillfälle. När du ska fylla i nästa kontakttillfälle loggar du in, klickar på "MINA SIDOR" och hittar ditt ärende under rubriken "Ej inskickade ärenden". Klicka därefter på "Fortsätt" på det ärende du vill fortsätta att rapportera. 

 

Kontaktperson LSS - information på Sjöbo kommuns webbplats

 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter bör inte använda e-tjänster.

 

Såhär behandlar Sjöbo kommun dina personuppgifter

För att kunna handlägga och administrera din tidrapportering behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

 

Mer information om hur Sjöbo kommun behandlar dina personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Samordnare LSS, Sjöbo kommun
tove.gunnarsson@sjobo.se

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorg@sjobo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa