God man, förvaltare och förmyndare

LÄS MER

Här finns information och blanketter för dig om är god man, vill bli god man, behöver god man eller redan har god man.

 

Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildar tillsammans Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Överförmyndarenheten finns på kommunhuset, Gustafs torg 16 i Tomelilla, och är gemensam för de fyra kommunerna.

 

  • Du som är god man eller förvaltare: Här finns blanketter som du kan behöva i ditt uppdrag.
  • Du som behöver eller redan har god man: Här kan du läsa om vad det innebär att ha god man, hur du ansöker om god man och hur du lämnar in klagomål.
  • Du som vill bli god man:  Här finns information om vad uppdraget innebär och du kan även lämna en intresseanmälan för uppdraget.