Vatten- och avlopp kommunalt - ansök om att ansluta

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att ansöka om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.

 

Innan du ansluter till det kommunala VA-nätet måste du ansöka om detta hos och få ett medgivande från tekniska förvaltningen.

 

Anslutningsfrågor kommunalt vatten och avlopp - Information på Sjöbo kommuns webbplats