God man eller förvaltare - intresseanmälan

LÄS MER

Här finns information och blankett för dig som vill bli god man eller förvaltare.

 

Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildar tillsammans Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Överförmyndarenheten finns på kommunhuset, Gustafs torg 16 i Tomelilla, och är gemensam för de fyra kommunerna.