Detaljplan för fastigheterna Sjöbo 3:32 m.fl., Fritidsbacken - lämna synpunkter under samrådstiden

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter under samrådstiden 28 maj till 25 juni 2024 på Detaljplan för fastigheterna Sjöbo 3:32 m.fl., Fritidsbacken.