Detaljplan Sjöbo väst - lämna synpunkter under samrådstiden

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter under samrådstiden 2 maj till 31 maj 2024 på detaljplan för Sjöbo väst.