Detaljplan Blentarp 23:11 - lämna synpunkter under samrådstiden

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter under samrådstiden 13 maj till 16 juni 2024 på detaljplan för Blentarp 23:11.