Mättjänster - beställ

LÄS MER

Här kan du beställa olika mättjänster Sjöbo kommun.

 

Till exempel

  • Grov- och finutstakning inför nybyggnad, tillbyggnad eller komplementbyggnad
  • Lägeskontroll av färdig byggnad
  • Gränsvisning