Planbesked - ansök

LÄS MER

Här kan du som planerar en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ansöka om planbesked.

 

Det kan till exempel vara att ändra användning på bebyggelse, utöka befintlig bebyggelse, upprätta ny bebyggelse eller nya anläggningar.