Värmepumpsanläggning - ansök

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

 

Avser tillstånd enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Gäller anläggning med effektuttag upp till och med 10 MW.